กระสอบคืออะไร

กระสอบ คือ ผลิตภัณฑ์เพื่อใช้บรรจุสิ่งของซึ่งจะพบได้มากในด้านเกษตรและบรรจุภัณฑ์อาหารทั้งของคนและสัตว์ กระสอบจะมีลักษณะเหมือนถุงขนาดใหญ่ที่มีโครงสร้างเป็นรูปแบบของการทอสาน จากคุณลักษณะของโครงสร้างดังกล่าวจะทำให้กระสอบมีความทนทาน แข็งแรงกว่าถุงทั่วๆไปที่เราสามารถพบเจอได้ในท้องตลาด

กระสอบแบ่งออกเป็น 2 ประเภท

1. กระสอบพลาสติกสาน จะมีลักษณะเหมือนถุงพลาสติกขนาดใหญ่ แต่ถ้าดูใกล้ๆจะเห็นถึงโครงสร้างที่นำเอาเส้นพลาสติกมาทอให้อยู่ในรูปแบบของถุงบรรจุภัณฑ์ ทั้งนี้กระสอบพลาสติกสานยังแบ่งออกเป็นสองประเภทหลักๆ ซึ่งแบ่งได้จากการทอ แบบแรกเรียกว่า Central Seal เป็นการทอลักษณะเดียวกับการทอผ้าซึ้งจะทออกมาเป็นผืนและใช้กาวผนึกด้านขวาและซ้ายเข้าด้วยกัน ประเภทที่สองคือการทอกลม (Circular Loom) เป็นการทอให้มีลักษณะกลมเสร็จในกระบวนการ
2. กระสอบป่าน จะมีลักษณะเป็นถุงมีน้ำตาลผลิตจากเส้นไยของต้นปอ เราจะพบกระสอบป่านมากในธุระกิจโรงสีข้าว วัตถุประสงค์เพื่อจัดเก็บข้าวในคลัง

ทำไมจึงต้องเลือกใช้กระสอบพลาสติกสานจาก ที.เอ.พี.

T.A.P. สามมิติ เป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์และเครื่องจักรสำหรับการทอกลมโดยเฉพาะ ทำให้กระสอบของเรา แข็งแรง สวยงาม และคุณภาพที่ลูกค้าให้การยอมรับ

งานพิมพ์กระสอบพลาสติกสาน

นอกเหนือจากคุณภาพของตัวกระสอบเองแล้ว กระสอบยังต้องมีหน้าตาที่สวยงาม สะดุดตา แปลกใหม่ ทันสมัย เพื่อให้ผู้บริโภคสนใจและอยากจะซื้อ แพ็คเก็ตจิ้ง มีความสำคัญมากกับผลิตภัณฑ์ต่างๆในสมัยนี้ ผู้บริโภคจะเลือกสินค้าจากหน้าตาของแพ็คเก็ตจิ้ง ดังนั้นการพิมพ์กระสอบคือสิ่งที่สำคัญไม่แพ้เรื่องคุณภาพการทอ

การพิมพ์กระสอบพลาสติกสานแบ่งออกเป็น 2 แบบ

1. การพิมพ์เฟล็กโซกราฟี (Flexography Printing) เป็นการพิมพ์กระสอบแบบสัมผัส บล๊อกพิมพ์ที่มีหมึกจะสัมผัสลงบนตัวกระสอบโดยตรง ส่วนใหญ่การพิมพ์เฟล็กโซกราฟีจะเป็นการพิมพ์แบบง่ายๆ 1-2สี เน้นตัวหนังสือ ไม่เน้นความสวยงาม แต่ก็จะมาพร้อมกับค่าบล๊อคที่ถูก จำนวนสั่งผลิตต่อครั้งไม่มาก
2. การพิมพ์กราเวียร์ (Gravure Printing) เป็นการพิมพ์ที่มีมานานและเคยได้รับความนิยมมาก ซึ่งเป็นการพิมพ์สีลงบนแผ่นฟิล์มที่มีความเรียบเงา หลังจากนั้นค่อยเอาแผ่นฟิล์มนี้เคลือบติดลงบนกระสอบอีกที การพิมพ์จะได้สีสันที่คมชัด สร้างภาพเหมือนได้ แต่จะมาพร้อมกับราคาต่อหน่วยที่สูง ราคาบล๊อคที่สูงและจำนวนสั่งผลิตขั้นต่ำจำนวนมาก เราจะเห็นการพิมพ์กราเวียร์ได้บ่อยจากกระสอบอาหารแมว อาหารสุนัข และข้าวสารส่งออก

ทำไมจึงต้องเลือกใช้งานพิมพ์เฟล็กโซกราฟีจาก ที.เอ.พี.

การพิมพ์แบบกราเวียร์และเฟล็กโซกราฟี มีข้อดี และข้อเสียที่แตกต่างกันแล้วแต่วัตถุประสงค์ของผู้ใช้ แต่ทาง T.A.P. สามมิติ ได้วิวัฒนาการรูปแบบของการพิมพ์ขึ้นมาใหม่เพื่อให้ตอบโจทย์กับความต้องการของผู้บริโภคให้ทันตามยุคตามสมัย สีสันงดงาม คมชัดเทียบเท่าการพิมพ์กราเวียร์ สามารถพิมพ์ภาพเหมือนได้ ราคาบล๊อกที่ถูกเทียบเท่าบล๊อคของเฟล็กโซกราฟี และจำนวนสั่งขั้นต่ำไม่สูง การพิมพ์นี้เราเรียกว่า ฮาฟโทน (Halftone) ฮาฟโทนจะเป็นนวัตกรรมการพิมพ์รูปแบบใหม่ที่ลูกค้าจะได้สินค้าที่สวยงามเกินราคา ทาง T.A.P. สามมิติได้คิดค้นวิธีการ จนเราสามารถเป็นผู้นำของการพิมพ์ฮาฟโทน ซึ่งเรารู้ได้จากความต้องการของลูกค้าและเสียงตอบรับจากตลาดที่มากขึ้นอย่างรวดเร็ว การพิมพ์ฮาฟโทนไม่ใช่กระแสแฟชั่น แต่มันคือการผลิกประวัติศาสตร์ของการพิมพ์กระสอบ T.A.P. สามมิติจะยกระดับมาตรฐานของการพิมพ์กระสอบของไทยสู่ระดับโลก