กระสอบบรรจุปูน/แป้ง
 
งานพิมพ์ ธรรมดา
งานพิมพ์ Semi Half-T
งานพิมพ์ ธรรมดา