กระสอบบรรจุข้าวสาร
 
งานพิมพ์ Semi Half-Tone
งานพิมพ์ ธรรมดา
งานพิมพ์ Half-Tone
งานพิมพ์ Half-Tone
งานพิมพ์ Half-Tone
งานพิมพ์ Half-Tone
งานพิมพ์ Half-Tone
งานพิมพ์ Half-Tone
งานพิมพ์ Half-Tone