เส้นเทป
 
เส้นเทป สีขาว
เส้นเทป สีเขียว
เส้นเทป สีส้ม
เส้นเทป สีน้ำเงิน